Dołącz z użyciem adresu email

Wpisz swój adres email w celu rejestracji
COFNIJ

Sprawdź swoją skrzynkę email

Wysłaliśmy Ci link aktywacyjny do logowania.WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

baseconnect

UMOWA UŻYTKOWNIKA

Proszę przeczytać poniższe warunki Umowy Użytkownika ("Umowa", "Regulamin") przed zarejestrowaniem się na www.baseconnect.org ("Portal") nazywany BaseConnect ("my" lub "nasz"). Niniejsza Umowa określa prawnie wiążące zasady i warunki korzystania z Portalu w

Poprzez korzystanie z Portalu w jakikolwiek sposób, wliczając w to wizyty lub przeglądanie Portalu lub umieszczanie treści lub innych materiałów na Portalu, zgadzasz się przestrzegać Warunków Umowy. Terminy pisane wielką literą są określone w niniejszej Umowie.

Własność intelektualna

Portal i jego oryginalne treści, funkcje i cechy są własnością BaseConnect i są chronione prawem autorskim, znakami handlowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub przepisami prawa majątkowego.

Wypowiedzenie

Możemy zablokować dostęp do portalu, (bez podania przyczyny lub zawiadomienia) który może doprowadzić do utraty i zniszczenia wszystkich informacji związanych z Tobą. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze swej natury powinny nadal obowiązywać po rozwiązaniu, zachowują swoją ważność, w tym przepisy własności, wyłączenia gwarancji, roszczenia odszkodowawcze i ograniczenia odpowiedzialności.

Linki do innych portali

Nasz Portal może zawierać linki do zewnętrznych portali, które nie są w posiadaniu lub pod kontrolą BaseConnect.

BaseConnect nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki wszelkich zewnętrznych Portali lub serwisów. Radzimy przeczytać zasady i regulamin i politykę prywatności każdego innego zewnętrznego Portalu, które odwiedzasz.

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie inne zasady, polityki lub wytyczne włączone przez odniesienie) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez zachowania jakichkolwiek zasad prawa kolizyjnego.

Zmiany niniejszej Umowy

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, aby zmodyfikować lub zastąpić niniejsze warunki Umowy Użytkownika zamieszczając zaktualizowane terminy na Portalu. Dalsze korzystanie z Portalu po takich zmianach oznacza akceptację nowych warunków.Będziemy informować wszystkich Użytkowników o  wszelkich zmianach  w niniejszej Umowie. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy lub zmianami w niniejszej Umowie, prosimy nie używać Portalu lub zaprzestać jakiegokolwiek używania Portalu.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, prosimy o kontakt – company@baseconnect.org

1. WSTĘP

Jesteśmy platformą społecznościową dla organizacji studenckich i studentów.

1.1 Użytkownik zgadza się, że jeśli zarejestruje się i / lub korzysta z portalu BaseConnect zawiera prawnie wiążącą umowę z BaseConnect.

1.2 Portal jest otwarty dla członków (studenci, członkowie organizacji studenckiej).

2 . CZŁONKOSTWO

2.1 Członkostwo jest otwarte dla każdego studenta, który ma co najmniej szesnaście lat lub więcej.Profil utworzony na BaseConnect stanie się częścią i własnością BaseConnect oprócz informacji, do których Użytkownik ograniczy dostęp. Jednak pomiędzy Tobą i innymi Użytkownikami, konto należy do Ciebie. Użytkownik zobowiązuje się:

2.2 Po otwarciu konta BaseConnect (Konto) Użytkownik zgadza się nie publikować nieprawdziwych informacji w jakimkolwiek miejscu na portalu.

2.3 Aby móc korzystać z Usług, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie jest obecnie ograniczony w żaden sposób z korzystania z Usług, lub w żaden inny sposób nie jest ograniczony, aby posiadać konto. Użytkownik również potwierdza , że nie jest konkurentem BaseConnect lub nie korzystania z Usług z przyczyn, które są w konkurencją w stosunku do BaseConnect .

2.4 Aby założyć konto Użytkownik będzie musiał podać:

2.5 Zaleca się, aby wybrać silne hasło, tzn. takie które:-jest kombinacją przypadkowych liter, cyfr i symboli. Obowiązkiem Użytkownika jest zachowanie hasła w tajemnicy.

2.6 Klikając "Zgadzam się" Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał zasady i Warunki Umowy. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania Umowy Użytkownika.

2.7 OGRANICZENIA KONTA

3. USŁUGI

Portal3.1 Portal daje Użytkownikom możliwość poznania innych organizacji studenckich, członków, umożliwia wzajemną interakcje, wysyłanie wiadomości, tworzenie wydarzeń i projektów.

3.2 Członkowie mogą stworzyć (lub dołączyć) własną organizacje studencką / koło naukowe, ale Portal może zamknąć lub przenieść każdą organizacje studencką / koło naukowe, jeśli działanie tej grup narusza Umowe Użytkownika lub narusza prawa osób trzecich lub w opinii BaseConnect jest w jakikolwiek sposób szkodliwe dla interesów handlowych Portalu.

3.3 Należy pamiętać, że wszystko co Użytkownik umieszcza, informacje, którymi się dzieli mogą być zauważone i wykorzystane przez innych Użytkowników, a BaseConnect nie może zagwarantować, że inni Użytkownicy nie będą wykorzystywać informacji, pomysłów udostępnianych publicznie przez Użytkownika.

4. PRYWATNOŚCI

4.1 Użytkownik zgadza się na:

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Jako warunek korzystania BaseConnect Użytkownik zgadza się na niniejszą Umowy Użytkownika i na przestrzeganie następujących zasad:5.1 Należy:

5.2 Nie należy:

6. WŁASNOŚĆ DANYCH

6.1 Warunkiem korzystania z Portalu jest zgoda Użytkownika na to, że BaseConect będzie właścicielem wszelkich informacji podanych do BaseConect na mocy niniejszej Umowy Użytkownika. Użytkownik może zażądać usunięcia wszelkich danych w dowolnym momencie, chyba że Użytkownik podzielił się tymi informacjami, treściami z innymi Użytkownikami.

6.2 Użytkownik przesyła do Portalu wszelkie informacje na własne ryzyko.

6.3 Poprzez dostarczenie informacji do Portalu, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ​​jest uprawniony do przedstawienia informacji i że informacje te są rzetelne, nie są poufne i nie naruszają jakichkolwiek ograniczeń umownych lub innych praw osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie informacji na profilu BaseConnect rzetelnych i aktualnych.