Dołącz z użyciem adresu email

Wpisz swój adres email w celu rejestracji
COFNIJ

Sprawdź swoją skrzynkę email

Wysłaliśmy Ci link aktywacyjny do logowania.WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

baseconnect

VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej Cover
Ico type event 1
VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
Udostępnij na FB

VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

Publiczne
przez BaseConnect news
Data:
11.10.14
Strona:
www.psychologiasadowa.pl
Opis:
Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii i prawa, a w tym roku również i psychiatrii, jako dziedziny nierozerwalnie wiążącej się z tematyką naszych spotkań. Językami konferencji są polski i angielski, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie całej konferencji. Tematyka wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień: standardy w opiniowaniu psychologicznym na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w sprawach nieletnich, pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych, neuronauka poznawcza w perspektywie sądowej, nowe zmiany w prawie karnym: perspektywa prawno-kryminologiczna, leczenie farmakologiczne w kontekście nauk sądowych, opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym, praca z osobami pozbawionymi wolności. Zapraszamy osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów (do 1500 znaków). Czas wystąpienia wynosi 25 minut, razem z dyskusją. Abstrakty w języku wystąpienia (polskim lub angielskim) należy wysyłać za pośrednictwem formularza dostępnego zakładce Rejestracja. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 31 lipca 2014 roku. O przyjęciu abstraktu na konferencję, wraz z informacją o zakwalifikowaniu go jako wystąpienie lub plakat, uczestnicy zostaną powiadomieni do 15 sierpnia 2014 roku.