Dołącz z użyciem adresu email

Wpisz swój adres email w celu rejestracji
COFNIJ

Sprawdź swoją skrzynkę email

Wysłaliśmy Ci link aktywacyjny do logowania.WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

baseconnect

Słowo w Obrazie Cover
Ico type event 1
Słowo w Obrazie
Udostępnij na FB

Słowo w Obrazie

Publiczne
przez BaseConnect news
Data:
03.10.14 23:32 do 04.10.14 23:32
Strona:
www.up.krakow.pl
Opis:
Pismo z całym bogactwem wizualnych form i tematycznych odniesień jest dla wielu artystów niewyczerpanym źródłem inspiracji. Analizując obrazy, w których użyte zostały znaki – litery, słowa, komunikaty, czy ich fragmenty nie sposób uniknąć pytań w rodzaju – jak wyglądają relacje miedzy tymi znakami a pozostałymi elementami obrazu, co je łączy, czy możliwy jest przekład tych znaków, zamiana ich na inne? Inskrypcje słowne mogą być użyte na wiele sposobów i mogą pełnić zróżnicowane funkcje w dziele artystycznym: tworzywo graficzne, komunikat o szczególnym znaczeniu, uzupełnienie wypowiedzi artystycznej, komentarz językowy, skomplikowany kamuflaż, tytuł, podpis. W innych przypadkach, gdy nazwa własna odnosi się do przedmiotu w sposób jednoznaczny, nazywanie wyznacza szczególny związek słowa z przedmiotem. Pamiętać należy, że powtarzanie kształtu litery nie zawsze jest pisaniem litery. Koegzystencja znaków ikonicznych i językowych przybiera w sztuce różną postać. Najbardziej interesująca i twórcza wydaje się relacja antagonistyczna prowokująca spięcia i dramatyczny konflikt komunikatów. Organizatorzy konferencji pozostają z nadzieją, że prezentowane podczas wystąpień treści i przemyślenia pozwolą spojrzeć na sztukę z różnych punktów widzenia. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktycznym i teoretycznym wymiarem zagadnienia: terapeutów zajęciowych i arteterapeutów, lekarzy i artystów, psychologów i filozofów, nauczycieli i studentów.