Dołącz z użyciem adresu email

Wpisz swój adres email w celu rejestracji
COFNIJ

Sprawdź swoją skrzynkę email

Wysłaliśmy Ci link aktywacyjny do logowania.WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

baseconnect

Promocja Zdrowia Seksualnego Osób z Niepełnosprawnością Cover
Ico type event 1
Promocja Zdrowia Seksualnego Osób z Niepełnosprawnością
Udostępnij na FB

Promocja Zdrowia Seksualnego Osób z Niepełnosprawnością

Publiczne
przez BaseConnect news
Data:
14.11.14
Strona:
naukaipraktyka.edu.pl
Opis:
Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”, organizowanej przez Pracownię Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych przy Katedrze Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, URZĄD MIASTA KRAKOWA, INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE, OFICYNĘ WYDAWNICZĄ IMPULS W KRAKOWIE w dniach 14 – 15 listopada 2014 r. Na przestrzeni ostatnich lat doświadczyliśmy szeregu zmian, także na płaszczyźnie ludzkiej seksualności. W tym roku mija 30 lat od wydania przez Światową Organizację Zdrowia (1984) postanowień w sprawie zdrowia seksualnego. WHO uznało, iż „zdrowie seksualne jest integracją biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości”. Dokładnie 20 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych na konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (Kair 1994) przyjęła postanowienie iż „zdrowie seksualne jest częścią zdrowia reprodukcyjnego i polega na zdrowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, wolności od chorób, niedomagań, niemocy seksualnej, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z seksualnością”. Oba postanowienia poskutkowały wypracowaniem standardów Promocji Zdrowia Seksualnego jako podstawy kreowania pozytywnych postaw wobec ludzkiej seksualności. Niemniej pomimo istotnego wzrostu zainteresowania problematyką seksualności nadal wiele zostało do powiedzenia w zakresie normalizacji życia seksualnego osób niepełnosprawnych. Dziś również mija 20 lat od wydania przez R. Kramer Haller (1994) książki, w której autorka pisze „wszyscy bez względu na fizyczne czy intelektualne deficyty są istotami ludzkimi wyposażonymi w integralna część jaka jest sfera seksualna i maja prawo do jej wyrażania i realizacji, czerpania z niej radości i satysfakcji, traktowania jej jako wpisanej człowiekowi przez naturę”. Konferencja Oblicza Seksualności osób Niepełnosprawnych wpisuje się w rocznice postanowień WHO i ONZ a także celowo została wpisana w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Dzień ten został ustanowiony w 1995 roku i proklamowany przez ONZ 16 listopada. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: „Promocja zdrowia seksualnego osób z niepełnosprawnością” Proponujemy udział w kilku obszarach dyskusyjnych: Zdrowie seksualne a współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych (m.in. modele seksualności człowieka, rozwój psychoseksualny, kategoria normy seksualnej, funkcjonowanie seksualne) Zdrowie seksualne a edukacja seksualna osób niepełnosprawnych (m.in. zadania szkoły, nauczycieli, opiekunów i wychowawców w zakresie promocji zdrowia seksualnego, programy edukacji seksualnej) Zdrowie seksualne a rehabilitacja seksualna i opieka medyczna (m.in. wyzwania w zakresie opieki ginekologiczno – położniczej nad rodząca niepełnosprawną, prokreacja i aktywność seksualna osób niepełnosprawnych, opieka urologiczna) Zdrowie seksualne a funkcjonowanie w rodzinie (m.in. prokreacja i rodzicielstwo osób niepełnosprawnych, rodzina wobec wychowania i wsparcia dziecka z niepełnosprawnością w zakresie zdrowia seksualnego) Zdrowie seksualne a opieka (m.in. zakres wsparcia społecznego, instytucje, organizacje i alternatywne rozwiązania wspierające zdrowie seksualne osób niepełnosprawnych) Zdrowie seksualne a kultura i sztuka (m.in. wizerunki niepełnosprawności w sztuce, kulturowe uwarunkowania seksualności osób niepełnosprawnych) Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania specjalistów z zakresu: pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, filozofii, etyki, polityki społecznej, socjologii, teologii i prawa. Prelegenci w swoich wystąpieniach ukażą współczesne podejścia do kwestii seksualności człowieka widzianej przez pryzmat swojej dziedziny naukowej. Wraz z rozwojem naszej wiedzy pojawiają się kolejne trudności, dylematy, które powinny znaleźć swoje rozwiązanie, uwzględniające godność osoby ludzkiej. Konkluzje i praktyczne wskazówki mogą stać się inspiracją do zapewnienia godziwego bytu współczesnemu społeczeństwu. Wyrażamy nadzieję, że Konferencja, będzie nie tylko miłym spotkaniem naukowym, ale przyczyni się do współpracy środowisk zainteresowanych tą problematyką. - See more at: http://naukaipraktyka.edu.pl/konferencja-2014/#sthash.G3K4Uo6b.dpuf