Dołącz z użyciem adresu email

Wpisz swój adres email w celu rejestracji
COFNIJ

Sprawdź swoją skrzynkę email

Wysłaliśmy Ci link aktywacyjny do logowania.WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

baseconnect

Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym Cover
Ico type event 1
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym
Udostępnij na FB

Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym

Publiczne
przez BaseConnect news
Data:
17.11.14
Strona:
www.uek.krakow.pl
Opis:
Godz. 10.00 - sala nr 102, Pawilon Finansów Otwarcie konferencji Wystąpienie Kierownika Katedry Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr. hab. Stanisława Wydymusa Część pierwsza 10.15 - 12.15 1. Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, mgr Izabela Markiewicz-Halemba (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach), Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako bezpośredni instrument wsparcia polskiego eksportu 2. Prof. dr hab. Marzenna Weresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zmiany przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym w pierwszej dekadzie XXI wieku: porównanie wybranych krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami 3. Dr Monika Grottel (Uniwersytet Gdański), Argumenty na rzecz protekcjonizmu we współczesnym handlu międzynarodowym 4. Dr Agnieszka Domańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Liberalizacja i otwartość gospodarek a rozwój badań makroekonomii gospodarki otwartej 5. Dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski), Specyfika protekcjonizmu rolnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych - implikacje dla negocjacji TTIP 6. Dr Andżelika Kuźnar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prawa własności intelektualnej w Umowie o transatlantyckim partnerstwie na rzecz handlu i inwestycji (TTIP) Przerwa kawowa 12.15 - 12.45 Część druga 12.45 - 14.30 1. Dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski), Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny w polityce gospodarczej azjatyckich rynków wschodzących 2. Dr Aneta Kosztowniak (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany eksportu, transfer technologii i wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1992-2013 3. Dr Halina Powęska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Białorusią 4. Mgr Paweł Zerka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Protekcjonizm Argentyny w latach 2003-2012 z perspektywy ekonomii instytucjonalnej 5. Mgr Jacek Kisiała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rozwój współpracy gospodarczej Polska-Chiny w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Zakończenie konferencji Obiad 14.30 - budynek Ustronie, I piętro - stołówka