Dołącz z użyciem adresu email

Wpisz swój adres email w celu rejestracji
COFNIJ

Sprawdź swoją skrzynkę email

Wysłaliśmy Ci link aktywacyjny do logowania.WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

baseconnect

Aplikacyjność Badań Geograficznych  Cover
Ico type event 1
Aplikacyjność Badań Geograficznych
Udostępnij na FB

Aplikacyjność Badań Geograficznych

Publiczne
przez BaseConnect news
Data:
16.10.14 do 18.10.14
Strona:
www.geo.uj.edu.pl
Opis:
Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu badań geograficznych. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska młodych badaczy (młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: geoekologii, meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, turyzmu, geografii miast, ludności i rolnictwa oraz geoinformatyki. Ponadto konferencja stwarza możliwość wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami, zdobycia doświadczenia w wystąpieniach publicznych czy poznania naukowców zajmujących się podobną tematyką badawczą. W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne oraz wycieczka terenowa i spotkanie towarzyskie.